Jak działają nawiewniki okienne?

Strona głównaDomJak działają nawiewniki okienne?

Swobodny przepływ powietrza z zewnątrz jest warunkiem dla sprawnie działającej wentylacji pomieszczenia. Bez niego wentylacja może nie działać poprawnie. Nowoczesne okna zapewniają tak wysoką szczelność, że przepływ powietrza jest niedostateczny, przez co ryzykujemy negatywne skutki nieprawidłowo działającej wentylacji w budynku. Rozwiązanie takiej sytuacji stanowi nawiewnik okienny, który usprawnia cyrkulację powietrza i pomaga utrzymać korzystny mikroklimat dla wnętrza i zdrowia przebywających osób. Poniżej przybliżymy kilka informacji na temat nawiewników okiennych.

Artykuł sponsorowany

Czym są nawiewniki okienne?

Czym jednak są nawiewniki okienne? Są to nieduże, podłużne urządzenia mechaniczne, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego przepływu powietrza z zewnątrz budynku w sposób kontrolowany do wnętrza. Nawiewniki montuje się w górnej części ramy okiennej, drzwi balkonowych lub w górnej części zewnętrznych ścian (nawiewniki ścienne) czy roletach zewnętrznych.

Dzięki nim możliwy jest dopływ powietrza bez potrzeby otwierania okien, co mogłoby zakończyć się wychłodzeniem pomieszczenia w sezonie grzewczym. Usprawniają działanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu grzybów.

Ważne jest dobranie odpowiedniej ilości nawiewników powietrza do pomieszczenia oraz ich rodzaju, ponieważ charakteryzują się różnymi właściwościami.

Budowa nawiewników powietrza

Jak wspominaliśmy, nawiewniki okienne są zazwyczaj montowane w profilu skrzydła czy ościeżnicy okien lub drzwi balkonowych. Mogą też być montowane pomiędzy górną krawędzią szyby zespolonej a ramą skrzydła, choć taki montaż nawiewników spotyka się częściej na etapie produkcji. Nawiewniki można też zamontować na już wstawione okno.

Same urządzenia składają się z dwóch części: czerpni montowanej na zewnątrz oraz wewnętrznego regulatora, który może być samosterujący lub ręczny. Oba elementy są połączone kanałem przelotowym, czyli szczeliną w profilu okiennym, której rozmiar jest dopasowany odpowiednio do rozmiarów okna i modelu nawiewnika. Jest to możliwe zarówno w oknach drewnianych, jak i oknach PVC. Natomiast w oknach aluminiowych kanał przelotowy jest montowany jako osobny element. M.in. z tego względu okna aluminiowe występują tylko z fabrycznie zamontowanymi nawiewnikami.

Czerpnia nawiewnika często jest wyposażona w różnego rodzaju filtry antysmogowe i alergiczne, zapobiegające wnikaniu do środka szkodliwych cząsteczek, jak i również w filtry zabezpieczające przed przedostawaniem się owadów czy opadów.

Regulacja nawiewników okiennych odbywa się za pomocą sterownika wbudowanego w wewnętrzny regulator. To rodzaj urządzenia określa sposób, w jaki działają nawiewniki okienne.

Okno z zasłonami poruszanymi przez przepływający wiatr

Jak działają nawiewniki okienne?

Jak wynika z budowy nawiewników, dopływ świeżego powietrza odbywa się poprzez kanał przelotowy przez czerpnię, kanał przelotowy i regulator. Napływ powietrza jest ograniczany poprzez poziom otwarcia szczeliny, to z kolei jest regulowane w zależności od rodzaju nawiewnika. Dzięki temu nie dochodzi do wychłodzenia pomieszczenia poprzez zbyt duży wzrost strumienia powietrza ani nie jest utrzymywany minimalny strumień powietrza, który ograniczyłby cyrkulację powietrza w zbyt dużym stopniu.

Nawiewniki okienne ciśnieniowe

Nawiewniki ciśnieniowe działają na zasadzie różnicy ciśnienia powietrza z zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Funkcję automatycznego sterownika pełni aluminiowy płat w czerpni, który pod wpływem zwiększonego strumienia powietrza unosi się i obraca wokół górnej krawędzi, zmniejszając w ten sposób dopływ powietrza. Gdy strumień jest mniejszy, płat opada, zwiększając otwarcie kanału przelotowego oraz wymianę powietrza. Nawiewnik ciśnieniowy może mieć możliwość ręcznej regulacji przepływu powietrza.

Nawiewniki higrosterowane

Nawiewnik higrosterowany również jest nawiewnikiem samosterującym, lecz sterowanie przepływem powietrza zależy od poziomu wilgotności powietrza. Funkcję higrometru pełni taśma poliamidowa, której długość zmienia się w zależności od zmiany poziomu wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. Taśma nie ma kontaktu z powietrzem z zewnątrz budynku. Zakres pracy nawiewników higrosterowanych ustawiony jest zazwyczaj w przedziale do 35% do 70% wilgotności powietrza. Ten rodzaj nawiewnika również może być wyposażony w ręczną regulację otwarcia szczeliny.

Nawiewniki okienne sterowane ręcznie

Nawiewniki sterowane ręcznie są najprostszym i zarazem najtańszym rodzajem nawiewników. Zbudowane są z kratki wentylacyjnej oraz specjalnej przesłony, którą można ustawić w wybranej przez siebie pozycji. W ten sposób reguluje się przepływ powietrza. Wymóg ręcznej regulacji sprawia jednak, że nie spełniają one swojej funkcji zbyt dobrze z powodu braku automatycznego dostosowania dopływu powietrza do panujących warunków.

Nawiewniki termostatyczne

Nawiewnik okienny termostatyczny, jak nazwa wskazuje, reguluje dopływ powietrza poprzez czujnik temperatury. Czujnik zwiększa otwarcie kanału przelotowego, gdy temperatura wzrasta, oraz zmniejsza, gdy ta się obniża.

Montaż nawiewników okiennych

Jak już wspominaliśmy, nawiewniki okienne mogą być zamontowane fabrycznie w nowych oknach lub można je zamontować na już wstawione okno. Wymaga to jednak odpowiednich narzędzi i doświadczenia, dlatego najlepiej zlecić to specjaliście. W ofercie na rynku znajdują się też nawiewniki, które można zamontować bez wiercenia.

Montaż nawiewników okiennych wymaga umieszczenia ich w górnej części ramy okna lub drzwi balkonowych, żeby urządzenie znajdowało się co najmniej 2 metry nad podłogą. Dzięki temu nawiewnik może optymalnie spełniać swoje zdanie. Nawiewniki montowane są w profilu skrzydła lub ościeżnicy, między ramą okna a nadprożem, czy we frezowanych szczelinach w oknach drewnianych, z wylotem szczeliny skierowanym ku górze, co pozwala na ogrzanie zimnego powietrza z zewnątrz poprzez mieszanie go z najcieplejszym wewnątrz pomieszczenia.

Należy pamiętać, że nawiewniki montuje się w poszczególnych pomieszczeniach użytkowych oraz kuchni, lecz nie w łazience, w której mogłyby powodować dyskomfort chłodnego powietrza padającego na rozebraną osobę. Nawiewniki okienne nie są też stosowane w budynkach wyposażonych w rekuperator, czy w obecności systemu wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej.

Zalety montażu nawiewników okiennych

Wymóg poprawnie działającej wentylacji w budynkach jest określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. W tym rozporządzeniu nawiewniki okienne są wymienione jako jeden ze sposobów usprawnienia wentylacji.

Dobrze działająca wentylacja pozwala na komfortowe przebywanie w pomieszczeniach oraz zapobiega rozwojowi problemów zdrowotnych. Odpowiednia wymiana powietrza zapobiega zbieraniu się drobnoustrojów, wilgoci, która sprzyja powstawaniu pleśni i grzybów, usuwa toksyczne związki i dwutlenek węgla. W okresie zimowym brak napływu świeżego powietrza może powodować bóle głowy i inne dolegliwości, natomiast wietrzenie pomieszczeń poprzez otwarcie okna może spowodować wychłodzenie pomieszczenia oraz wpuszczenie do środka powietrza zanieczyszczonego smogiem lub innymi szkodliwymi substancjami.

Zastosowanie właściwie zamontowanych i umieszczonych nawiewników okiennych pozwala na utrzymywanie sprawnej cyrkulacji powietrza oraz mikroklimatu w pomieszczeniu. Filtry montowane w nawiewnikach okiennych zapobiegają przedostawaniu się do środka szkodliwych cząsteczek, a automatyczna regulacja chroni przed nadmiernym wychładzaniem pomieszczenia.

Przeczytaj również

Komenatrze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj